Quy trình chuẩn khi làm thủ tục hải quan điện tử

Quy trình chuẩn khi làm thủ tục hải quan điện tử

Khai báo hải quan điện tử là một trong những công việc khó khăn và đòi hỏi nhiều nghiệp vụ cũng như kiến thức khi làm khai báo hải quan. Vì thế doanh nghiệp cần phải hiểu rõ quy trình làm thủ tục hải quan hàng nhập khẩu như thế nào để việc thông quan một cách chính xác nhất.

Quy trình hải quan điện tử hàng nhập khẩu

Khai thông tin nhập

Đầu tiên người khai hải quan phải cung cấp đầu đủ những thông về nhập khẩu. Khi bạn đã khai đầy đủ thông tin thì hệ thống sẽ cấp số tự đồng và những chỉ tiêu liên quan đến thuế suất và sẽ tính toán được những chỉ tiêu liên quan đến giá và thuế sau đó sẽ phản hồi cho doanh nghiệp được biết.

Tham khảo thêm: Những điều cần lưu ý khi sử dụng dịch vụ xuất nhập khẩu

Đăng ký tờ khai nhập khẩu (IDC)

Khi nhận tờ khai hải quan người khai hải quan phải điền đầu đủ thông tin chính xác như đã khai báo với hệ thông và những thông tin sẽ được hệ thống tính toán và xuất ra. Nếu những thông tin đã chính xác thì đến hệ thông đăng ký tờ khai.

Nếu như quá trình tờ khai chưa đúng thì người hải quan phát hiện sẽ có những thông báo để người khai có thể chỉnh sửa thông tin vả khai báo một cách chính xác.

Kiểm tra điều kiện đăng ký tờ khai

Trước chấp nhận cho phép đăng ký tờ khai, hệ thống sẽ tự động kiểm tra danh sách doanh nghiệp xem là có thủ điều kiện để làm tờ khau hay không. Nếu doanh nghiệp thuộc vào danh sách trên thì không thể khai báo và hệ thống sẽ phản hồi cho người khai báo hải quan được biết.

Phân luồng kiểm tra việc thông quan bằng phân luồng.

Nếu số thuế là 0: Hệ thống sẽ tự động giải phóng thông quan (trong khoảng thời gian ước tính là 3 giây) và gửi cho người khai hải quan thông quan hàng nhập khẩu.

Trường hợp kê khai nộp thuế (chuyển, nộp tiền mặt tại cơ quan hải quan …): Giao cho người khai hải quan chứng từ ghi thu số tiền thuế. Khi người khai hải quan nộp thuế, lệ phí và hệ thống đã nhận được thông tin về việc nộp thuế, phí và lệ phí, hệ thống đã ban hành thông quan hàng hoá

Đối với các tờ khai luồng vàng, đỏ

Với 2 phân luồng này bạn sẽ phải cung cấp một số giấy tờ khác liên quan xuất nhập khẩu để hàng hàng hóa hải quan kiểm soát tốt hơn. Ngoài ra bạn còn phải hải quan kiểm tra hàng mới được nhập khẩu về kho. Quá trình này khiến doanh nghiệp mất nhiều chi phí và tốn nhiều thời gian. Sau quá trình này hàng hóa của bạn mới được thông quan nhanh chóng.

Hãy liên hệ Thiên Gia Phúc một công ty cung cấp dịch vụ hải quan hàng đầu tại tphcm nếu bạn cảm thấy gặp nhiều khó khăn.

Trả lời