Xu hướng sử dụng các túi giấy vừa có công dụng chứa đựng sản phẩm, vừa là công cụ quảng cáo, marketing sản phẩm đang được nhiều công