Nhu cầu sử dụng tờ rơi quảng cáo khai trương ngày càng cao do đây  là một trong 3 công cụ quảng cáo có hiệu quả cao với