Từ lâu, các doanh nghiệp đã sử dụng tờ rơi quảng cáo như một công cụ dùng để truyền tải các chương trình khuyến mại, giảm giá tới