Có thể thấy đối tượng tiếp xúc nhiều nhất với túi giấy đó chính là phụ nữ, khi công ty, doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh các sản