Cùng với decal giấy, decal nhựa là loại hình in tem nhãn được mọi người sử dụng hiện nay. So với in decal giấy, decal nhựa có giá