Ngày càng có nhiều công ty sử dụng các loại bao bì hộp giấy đựng sản phẩm thay thế cho các loại bao bì làm từ nilong độc