Một sản phẩm in bao bì giấy giá rẻ hay cao cấp có mặt trên thị trường đều trải qua hai công đoạn chính đó là thiết kế và