Những công trình kiến trúc không chỉ làm từ vật liệu bê tông cốt thép mà còn có thể làm từ những vật liệu được sử dụng hàng