Nhãn mác giấy là loại nhãn mác đang dần thay thế các loại nhãn mác giấy trong việc đóng gói sản phẩm bao bì giấy. Việc sử dụng