Catalogue là ấn phẩm quảng cáo được nhiều doanh nghiệp in ấn. Các doanh nghiệp thường in catalogue quảng cáo với số lượng lớn, nhưng cũng có trường